O nás

Konzervativní zhodnocení a kvalifikovaní investoři

TBGF SICAV a.s. (dále TBGF) je fond kvalifikovaných investorů, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Jedná se o fond s konzervativním přístupem a důrazem na vhodnou diverzifikaci portfolia v rámci zvolené investiční strategie.

Cílem fondu je dosahovat atraktivního zhodnocení konzervativním investováním zejména do bankovních instrumentů, bonitních dluhopisů a fondů kvalifikovaných investorů. Při investicích do fondů kvalifikovaných investorů preferujeme prémiové nemovitostní fondy. Výhodou fondu je rovněž možnost investice do instrumentů obtížně dostupných pro širokou veřejnost.

Fond investuje zejména do:

  • bankovní instrumenty
  • nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů
  • dluhopisy (bankovní, korporátní)
AVANT investiční společnost, a.s.
Obhospodařovatel a administrátor

AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona.

AVANT investiční společnost, a.s. je česká investiční společnost, která se od svého založení v roce 2007 specializuje na zakládání, správu a administraci fondů kvalifikovaných investorů (FKI). Nabízí velmi zajímavé investiční příležitosti určené kvalifikovaným investorům.

Více o AVANT investiční společnost, a.s.

SAB o.c.p., a.s.
distributor

SAB o.c.p., a.s., člen skupiny SAB, je licencovaný obchodník s cennými papíry se sídlem v Bratislavě a s pobočkou v České republice. Posláním společnosti je poskytovat klientům výjimečné řešení na zhodnocení jejich majetku a poskytování profesionální a diskrétní správy majetku.

Současné portfolio produktů a služeb SAB o.c.p., a.s. zahrnuje umisťování dluhopisů skupiny SAB a cenných papírů fondů kvalifikovaných investorů, vedlejší služby spojené s upisováním dluhopisů (především příprava prospektů cenných papírů a asistence v procesu schválení prospektů) a služby správy a úschovy finančních nástrojů.

Více o SAB o.c.p., a.s.

Základní parametry fondu
Právní forma fonduakciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondufond kvalifikovaných investorů
Datum zahájení činnosti05.08.2020
Podkladová aktiva fondubankovní a korporátní dluhopisy, obchodovatelné akcie, bankovní instrumenty, nemovitostní fondy
Emitovaný cenný papírinvestiční akcie
ISINCZ0008045309
Veřejná obchodovatelnostne
Frekvence úpisuměsíčně
Stanovení hodnoty IAměsíčně
Minimální investice1 mil. Kč (každá další investice min 100.000 Kč)
Vstupní poplatek0%
Výstupní poplatek0%
Investiční horizontstřednědobý 3 roky
Frekvence odkupů investičních akciíměsíčně
Splatnost odkupů investičních akciído tří měsíců od konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž obdržel žádost investora o odkoupení IA.
Zdanění akcionářů - fyzických osob15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fonduAVANT Investiční společnost, a.s.
Administrátor fonduAVANT Investiční společnost, a.s.
Distributor fonduSAB o.c.p., a.s.
Depozitář fonduČeskoslovenská obchodní banka, a. s.
Auditor fonduAUDIT ONE s.r.o.
Vývoj hodnoty akcie k datu 31. 03. 2022
1M 3M 6M 12M od počátku roku od vzniku fondu
0,16 % 0,14 % 1,53 % 2,91 % 3,43 % 3,71 %
Vývoj hodnoty investiční akcie v Kč
Investiční portfolio (k 31. 03. 2022)

Proč TBGF

Důvody, proč si vybrat fond TBGF

Konzervativní investiční strategie

Diverzifikace aktiv do prověřených investičních instrumentů.

Atraktivní výnos

S konzervativním investováním do bankovních instrumentů a prémiových nemovitostí.

Pravidelná bankovní kontrola

Pravidelná kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářskou bankou - Československá obchodní banka, a. s.

Profesionální správa majetku fondu

Fond je spravován leaderem v oblasti investičních fondů společností AVANT investiční společnost, a.s.

Investice s daňově osvobozeným výnosem

Při dodržení doporučené doby trvání investice (3 roky) bude výnos pro českého daňového rezidenta (fyzickou osobu) daňově osvobozen.

Regulace Českou národní bankou
Nulové vstupní a výstupní poplatky

Investiční portfolio

Konzervativní strategie a cílený výnos

Základní informace

TBGF SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů. Jedná se o fond s konzervativním přístupem, jehož cílem je dosahovat stabilního zhodnocení prostředků vložených investory ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. V naší investiční strategii prosazujeme konzervativní přístup k investicím se zaměřením na diverzifikaci a dlouhodobou stabilitu portfolia.

Konzervativní strategie s atraktivním
výnosem

V byznysu volíme konzervativní přístup a postupný růst. Dlouhodobá stabilita je pro nás prioritou.

TBGF investuje zejména do těchto klíčových oblastí:

  1. bankovní instrumenty
  2. nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů
  3. dluhopisy (bankovní, korporátní)

Hlavním cílem fondu je dosahovat stabilního zhodnocení prostředků vložených investory ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Výhodou TBGF je rovněž možnost investice do vybraných instrumentů obtížně dostupných pro širokou veřejnost.

Složení portfolia
AIR BANK VAR/2029
Emitent:
Air Bank a.s.
ISIN:
CZ0003704983
Splatnost:
25. 10. 2029
Typ:
Podřízený nezajištěný dluhopis
TRINITY BANK INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÝ VKLAD 3,68 % p.a.
Emitent:
TRINITY BANK a.s.
Splatnost:
není definována
Typ:
Investiční kapitálový vklad s podmíněnými výnosy
HEUREKA 5,25/25
Emitent:
Heureka FinCo CZ a.s.
ISIN:
CZ000352392
Splatnost:
14. 02. 2025
Typ:
Zajištěný dluhopis majetkem společnosti Heureka Group a.s. formou záruky
FCM BANK 3,78 % p.a.
Emitent:
FCM Bank ltd.
Splatnost:
není definována
Typ:
Investiční kapitálový vklad s podmíněnými výnosy
SAB FINANCE 5,00
Emitent:
SAB Finance a.s.
ISIN:
CZ0009009940
Splatnost:
není definována
Typ:
Kmenové akcie
ROHLIK FIN. 5,50/26
Emitent:
Rohlik.cz Finance a.s.
ISIN:
CZ0003529943
Splatnost:
01. 02. 2026
Typ:
Dluhopisy zajištěné Ručitelským prohlášením
NemoMix FundSICAV a.s.
Emitent:
NemoMix FundSICAV a.s.
ISIN:
CZ0008044047
Splatnost:
není definována
Typ:
Investiční akcie
Orbit Capital, Conseq Venture Debt 12
Emitent:
Orbit Capital SICAV, a.s.
ISIN:
CZ0008044328
Typ:
Investiční akcie
ACCOLADE FUND SICAV PLC
Emitent:
ACCOLADE FUND SICAV p.l.c.
ISIN:
MT7000018404
Typ:
Investiční akcie
Jet Industrial Lease podfond SICAV I1
Emitent:
Jet Industrial Lease SICAV, a.s
ISIN:
CZ0008045580
Typ:
Investiční akcie
Prioritní investiční akcie DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem
Emitent:
DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s
ISIN:
CZ0008043502
Splatnost:
není definována
Typ:
Investiční akcie
EN.-PRO GF 6,50/23
Emitent:
ENERGO-PRO Green Finance s. r. o., 100% vlastněná DK Holding Investments, s. r. o (Ručitel)
ISIN:
CZ0003527749
Typ:
Zaknihované dluhopisy na Doručitele
ZDR Investments SICAV a.s., ZDR, podfond Real Estate
Emitent:
ZDR Investments SICAV a.s.
ISIN:
CZ0008042892
Typ:
Investiční akcie třída A
Měna:
CZK
ZDR Investments SICAV a.s., ZDR, podfond Real Estate
Emitent:
ZDR Investments SICAV a.s.
ISIN:
CZ0008043833
Typ:
Investiční akcie třída A
Měna:
EUR
NUPEH 5,90/25
Emitent:
NUPEH CZ s.r.o.
ISIN:
CZ0003524795
Splatnost:
30. 10. 2025
Měna:
CZK

Měsíční zprávu fondu najdete v následujícím dokumentu.

Detailní přehled investiční strategie najdete v přiloženém dokumentu.

Investoři

První investoři ve fondu TBGF

"Investovat do tradičního fondu s konzervativní investiční strategií pro mě znamená jistotu úspěchu."

Radomír Lapčík

Radomír Lapčík je prvním investorem fondu kvalifikovaných investorů TBGF SICAV a.s.

Radomír Lapčík je český podnikatel, pedagog a filantrop, zakladatel nejmladší české banky Trinity Bank. Ta vznikla z Moravského Peněžního Ústavu - spořitelního družstva, které Radomír Lapčík založil v roce 1996. Po udělení bankovní licence od ČNB (13. 12. 2018) vznikla TRINITY BANK a.s. V ní zastává Radomír Lapčík funkci předsedy dozorčí rady.

Radomír Lapčík je také stoprocentním vlastníkem společnosti SAB Finance a.s., který je předním zprostředkovatelem devizových obchodů pro firemní klientelu v České republice s obratem za rok 2019 téměř 290 mld. Kč. Na Slovensku působí SAB o.c.p., a.s., jež je licencovaným obchodníkem s cennými papíry se sídlem v Bratislavě. Posláním společnosti je poskytovat klientům výjimečné řešení na zhodnocení jejich majetku a její portfolio zahrnuje investiční poradenství, dluhopisy a emise skupinových dluhopisů.

Radomír Lapčík

Radomír Lapčík je prvním investorem fondu kvalifikovaných investorů TBGF SICAV a.s.

Radomír Lapčík je český podnikatel, pedagog a filantrop, zakladatel nejmladší české banky Trinity Bank. Ta vznikla z Moravského Peněžního Ústavu - spořitelního družstva, které Radomír Lapčík založil v roce 1996. Po udělené bankovní licence od ČNB (13. 12. 2018) vznikla TRINITY BANK a.s. V ní zastává Radomír Lapčík funkci předsedy dozorčí rady.

Radomír Lapčík je také stoprocentním vlastníkem společnosti SAB Finance a.s., který je předním zprostředkovatelem devizových obchodů pro firemní klientelu v České repuvlice s obratem za rok 2019 téměř 290 mld. Kč. Na Slovensku působí SAB o.c.p., a.s., jež je licencovaným obchodníkem s cennými papíry se sídlem v Bratislavě. Posláním společnosti je poskytovat klientům výjimečné řešení na zhodnocení jejich majetku a její portfolio zahrnuje investiční poradenství, dluhopisy a emise skupinových dluhopisů.

Jaromír Jágr, čestný investor fondu TBGF
TBGF - Hrdý partner Rytířů Kladno

Kontaktujte nás

Máte zájem nebo chcete vědět víc, tak se ozvěte

Adresa:
TBGF SICAV a.s.
Senovážné nám. 1375/19
110 00 Praha 1
IČO: 093 94 257
spisová značka B 25580 vedená u Městského soudu v Praze

E-mail:

Identifikátor datové schránky:
3w3fwqm
LEI (Legal Entity Identifier):
315700RULN1EJNZN4794

Nechejte nám kontakt a my se Vám ozveme